makroExcel

Programy w Excelu - samodzielne aplikacje pod MS Excel...

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 2012-05-24
Zasoby: 95 artykułów, 68 plików, 10 pozycji literatury, 14 linków

MENU

Najciekawsze działy

Poprawny CSS! Poprawny XHTML 1.0 Strict!

Słowo wstępu

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel spośród wszystkich tego typu programów cieszy obecnie największą popularnością. Jego funkcjonalność można zwiekszyć przez odpowiednie wykorzystanie oferowanych w standardzie formantów, makropoleceń oraz formularzy, a także przez skojarzenie tych elementów z fragmentami procedur napisanych w języku VBA (Visual Basic for Applications). Tak stosowany Microsoft Excel jest elastycznym narzędziem pracy mogącym, w wielu przypadkach z powodzeniem, zastąpić specjalistyczne programy i aplikacje. Tych możliwości arkusza kalkulacyjnego większość użytkowników nawet nie stara się wykorzystać, a nie jest to wcale takie trudne. Na niniejszej stronie pokazano niektóre praktyczne rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w niemal każdej firmie. Przedstawione przykłady w większości zaczerpnięte są z pracy zawodowej autora strony.

Aktualny PageRank strony programywexcelu.boo.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO
Konkurs stron www - www.koniecznocity.info
makroExcel w  KatalOK
makroExcel w katalogu Gwiazdor

ZAWARTOŚĆ STRONY

Niniejsza strona przybliża zagadnienia związane z zastosowaniem programu MS Excel przez wykorzystanie możliwości makropoleceń i programów pisanych w języku VBA (Visual Basic for Applications).
Najważniejszy dział witryny to 'Makra VBA - warsztat', który dzieli się na następujące podstrony:
- 'Zagadnienia VBA' przykłady makr, algorytmów i propozycji rozwiązania określonych problemów. Uzupełnieniem podstrony są pliki do pobrania.
- 'Programy od kuchni' ogólne rozważania teoretyczne dotyczące zasad pisania programów w Excelu,
- 'Przykłady programów' - Przykładowe opisy programów zrealizowanych przez autora strony. Wszystkie przykłady pochodzą z produkcji rzeczywiście użytkowanych. Na każdej podstronie dostępny jest opis, instrukcja obsługi, zrzuty ekranu, a w wielu przypadkach prezentacja wideo,
- 'Przykłady aplikacji' - Przykładowe opisy mniejszych aplikacji zrealizowanych przez autora strony. Wszystkie przykłady pochodzą z produkcji rzeczywiście użytkowanych. Podobnie jak wyżej na każdej podstronie dostępny jest opis, instrukcja obsługi, zrzuty ekranu, a w wielu przypadkach prezentacja wideo,

Tematycznie wyodrębnioną częścią witryny są Porady - Excel, które są opracowywane na podstawie poszukiwanych przez użytkowników informacji.
Zawartość strony uzupełnia zestawienie literatury visual basic oraz spis adresów www, z których warto skorzystać.

Zestawienie prezentowanych na stronie programów, aplikacji i dodatków autora witryny:

/Tylko produkcje komercyjne. Inne pliki i przykłady makr np. losowanie liczb, modyfikacja menu Excela, wyznaczanie daty świąt wielkanocnych w Excelu, uruchamianie makra przy modyfikacji określonej komórki, sortowanie tablic, pasek postępu zadania, wydruki itd. itp.- dział ZAGADNIENIA VBA /

Plik: Lista obecności Krótki opis - makra w Excelu
Plik: Rejestr zakupów Krótki opis - makra w Excelu
Plik: Faktura wewnętrzna Krótki opis - makra w Excelu
Plik: Wtyczka do Excela Krótki opis - makra w Excelu
Plik: NIP, PESEL, REGON, DOWÓD OSOBISTY Krótki opis - makra w Excelu
Plik: Faktura VAT Krótki opis - makra w Excelu
Program: OKNA EWIDENCJA Krótki opis - programy w Excelu
Program: OKNA KORESPONDENCJA Krótki opis - programy w Excelu
Program: REJESTR WODOMIERZY Krótki opis - programy w Excelu
Program: BAZA TELEADRESOWA Krótki opis - programy w Excelu
Program: WYKUP GRUNTÓW Krótki opis - programy w Excelu
Program: OKNA WYKONAWSTWO Krótki opis - programy w Excelu
Program: WINDYKACJA KORESPONDENCJA Krótki opis - programy w Excelu

W takim ujęciu jak prezentowane na stronie, arkusz kalkulacyjny MS Excel wspomaga prowadzenie różnego rodzaju rejestrów bazodanowych, cyklicznej, częściowo powtarzalnej w formie i treści korespondencji, fakturowanie robót wewnętrznych z uwzględnieniem specyficznego planu kont itd. Bez problemu można również za pomocą aplikacji Excela obsługiwać wspólnoty mieszkaniowe (rozliczenia i naliczenia opłat np. zimnej i ciepłej wody, ogrzewania, czynszu itp.)
Mam nadzieję że strona okaże się przydatna dla osób chcących w jeszcze pełniejszej mierze wykorzystać możliwości najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego (programy w excelu są w tworzeniu stosunkowo proste).

Uwaga ogólna

Wszystkie prezentowane na stronach niniejszej witryny programy, instrukcje obsługi, przykłady itp. są plikami przygotowanymi specjalnie na potrzeby prezentacji sieciowej - pozbawione są wszelkich danych osobowych zarówno mieszkańców osiedla jak i pracowników administracji, dane o wyposażeniu technicznym lokali, dane finansowe osiedla i nieruchomości itp. są fikcyjne. Wydruki zawierają informację o wersji demonstracyjnej.

Uwaga przed uruchomieniem programów

Wszystkie prezentowane na stronach niniejszej witryny programy w excelu, napisane są w wykorzystaniem makropoleceń pod edytorem Visual Basic. Standardowo Excel ustawiony jest na wysoki poziom zabezpieczeń i nie uruchamia żadnych tego typu dodatków. Przed uruchomieniem pliku należy ustawić średni poziom zabezpieczeń (wtedy w przypadku uruchamiania plików z makropoleceniami) arkusz kalkulacyjny zapyta czy ma je również włączyć):
- Pasek poleceń 'NARZĘDZIA' / MAKRA / ZABEZPIECZENIA / POZIOM ŚREDNI (Excel 2003)
- Karta 'Developer', grupa 'Kod', przycisk 'Bezpieczeństwo makr'
Jeśli karta 'Developer' nie jest dostępna to użyj: 'PRZYCISK MICROSOFT OFFICE' / OPCJE PROGRAMU EXCEL / POPULARNE / NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE OPCJE W PRACY Z PROGRAMEM EXCEL / POLE WYBORU 'POKAŻ KARTĘ DEVELOPER NA WSTĄŻCE'

Lista obecności - makra w excelu

 'Lista obecności' Krótki i prosty plik służący do sporządzania listy obecności - w przykładzie dla trzech grup pracowników: pracownicy biurowi, konserwatorzy i gospodarze domów. Algorytm automatycznie rozpoznaje soboty, niedziele, święta państwowe stałe i ruchome oraz uwzględnia dodatkowe dni wolne i robocze ustalone wewnętrznie przez zakład pracy. Zautomatyzowano funkcję wprowadzania i zmiany danych. Dobry plik dla początkujących przymierzających się do pisania makr. Wykorzystano jedną z podanych pozycji literatury: Sergiusz Flanczewski 'Excel z elementami VBA w firmie' wyd. Helion 2008
Ze względu na fakt, że lista obecności pracowników jest jednym z popularniejszych tematów przygotowałem osobny plik tego typu. Programik został opracowany w oparciu o taki sam przedstawiony na stronie Lista obecności na Os. Rusa. Zasada działania, instrukcja obsługi itp. są identyczne. Jedyne różnice to:
- rezygnacja z logo SM OM w Poznaniu (plik jest teraz bezosobowy),
- rozszerzenie ilości pracowników w ostatniej grupie do dwudziestu osób.
Plik pozwala teraz na:
- wydruk listy obecności dla trzech niezależnych grup pracowników po dwadzieścia osób każda grupa,
- lista obecności uwzględni dni świąteczne ustawowo wolne od pracy (stałe i ruchome),
- lista obecności pozwala na określenie dodatkowych dni wolnych i pracujących dla danego zakładu pracy,
Plik w postaci archiwum samorozpakowującego dostępny jest do ściągnięcia na stronie pliki niniejszej witryny. Jest wolny w stosowaniu - warunkiem jest pozostawienie informacji o autorze w stopce wydruku.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

Rejestr zakupów - makra w excelu

 'Rejestr zakupów' Plik wspomagający wykonanie zestawienia miesięcznego faktur zakupów. Pozwala wybrać z listy rozwijanej kontrahenta i wstawia jego dane (również NIP) formatując je zgodnie z zaleceniami. Przed wydrukiem sprawdza poprawność wprowadzonych danych tj. wartość faktury z sumą kwot jej rozbicia. Lista kontrahentów jest modyfikowalna z uzupełnionego (Excel 2007 i nowsze) lub zastąpionego (wcześniejsze wersje) paska menu, który program wprowadza.
Dla osób programujących: wykorzystano formant ComboBox z definicją listy o zmiennym zakresie, programowe sortowanie listy kontrahentów po wprowadzeniu nowego lub zmianie istniejącego, zastosowano stosunkowo proste formularze z narzuconą kolejnością uruchamiania poszczególnych formantów oraz programowy wydruk zmiennego zakresu arkusza. Plik stosunkowo prosty, zawierający sporo ciekawych rozwiązań.
Ze względu na fakt, że rejestr zakupów jest popularnym tematem przygotowałem osobny plik drukujący rejestr zakupów. Programik został opracowany w oparciu o taki sam, przedstawiony na stronie Rejestr zakupów na Os. Rusa. Zasada działania, instrukcja obsługi itp. są identyczne. Jedyne różnice to:
- rezygnacja z logo SM OM w Poznaniu (plik jest teraz bezosobowy),
- rezygnacja z listy zdefiniowanych firm.
Plik zgodnie z żądaniem użytkownika jest bardzo prosty - automatyzuje jedynie wprowadzanie danych, wydruk, sprawdzenia sumy kwot cząstkowych itp.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

Faktura wewnętrzna - makra w excelu

 'Faktura konserwatorów' Aplikacja wspomagająca wykonanie tzw. faktury wewnętrznej konserwatorów tj. obciążenia poszczególnych grup rozliczeniowych (nieruchomości i mienia) kosztami prac remontowych wykonywanych przez konserwatorów w poszczególnych grupach robót. Ośmiu konserwatorów, siedem nieruchomości + trzy inne grupy rozliczeniowe, czternaście grup robót. Aplikacja automatycznie podlicza ilość zamontowanych wodomierzy, wartość magazynu oraz umożliwia eksport danych o przerobie miesięcznym do zestawienia rocznego oraz wydruk raportu robót na lokalach niemieszkalnych (wymóg działu księgowego). Powstająca faktura zawiera propozycję dekretacji na konta wg zdefiniowanych i modyfikowalnych wartości. Aplikacja dla ułatwienia pracy sprzężona z tabelami magazynowymi. Po jej powstaniu czas potrzebny na wykonanie jednej faktury zmniejszył sie z dwóch/trzech dni roboczych do pięciu godzin z eliminacją dużej części pomyłek i dodaniem nie realizowanych wcześniej funkcji. Program stanowi alternatywę dla programów magazynowo-księgowych zbyt dużych na w/w potrzeby.
Dla osób programujących: MS Excel realizuje w tym pliku dekretację na odpowiednie konta dla zatwierdzonego do stosowania planu kont. Wybór dokonywany jest automatycznie. Ciekawa funkcja eksportu danych do innego pliku ze sprawdzeniem czy dane nie zostaną zdublowane. Menu Excela zostaje całkowicie zastąpione menu własnym aplikacji.

Do początku strony Galeria formularzy Pokaż wiecej

Wtyczka do Excela - makra w excelu

 Kwota słownie, licz wg kolorów Dodatek do Excela rozszerzający standardowe instrukcje programu o dwie funkcje finansowe (zapis kwoty słownie) oraz o sześć funkcji informacyjnych (dotyczących zliczania wartości i ilości komórek wg koloru tła lub koloru czcionki). Dodatek uzupełnia menu podręczne Excela o trzy instrukcje: Licz wg koloru tła, Licz wg koloru czcionki oraz Wypełnij puste oferujące więcej możliwości niż ich odpowiedniki funkcyjne. Dodatek przydatny dla osób wykonujących w Excelu polecenia wypłaty, faktury itp. dokumenty księgowe oraz dla osób korzystających z funkcji formatowania warunkowego tj. zmiany koloru tła lub/i czcionki w zależności od wartości komórki. Dodatek zawiera własny formularz pomocy dostępny z menu głównego Excela, które uzupełnione jest o fragment dotyczący omawianej wtyczki.
Dla osób programujących: Dodatek nie wymaga umiejętności programowania - dokładny opis instalacji wtyczki na właściwej podstronie witryny. Warto jednak zwrócić uwagę na sposób uzupełnienia menu podręcznego programu (dostępne z obszaru arkusza). Nowe instrukcje stanowią osobną grupę, wyposażoną we własne ikonki, ale nie odróżniają się od standardu - jest to tzw. przezroczysta integracja. Nowe funkcje Excela dostępne są w odpowiednich grupach (funkcje finansowe i informacyjne) - zostały również opisane tzn. dostępna jest pomoc do ich używania.

Do początku strony Galeria formularzy Pokaż wiecej

NIP, PESEL, REGON, DOWÓD OSOBISTY - makra w excelu

 poprawność NIP, PESEL, REGON Dodatek do Excela rozszerzający standardowe funkcje programu o trzy funkcje informacyjne /logiczne/ sprawdzające czy podane wyrażenie jest prawidłowym numerem NIP, PESEL i REGON. Dodatek przydatny dla osób wykorzystujących Excela do zadań księgowych, ewidencyjnych itp.
W dniu 2012-05-24 uzupełniono dodatek o czwartą funkcję sprawdzającą poprawność zapisu serii i numeru dowodu osobistego. Dla osób programujących: Dodatek nie wymaga umiejętności programowania - dokładny opis instalacji wtyczki na właściwej podstronie witryny. Nowe funkcje Excela dostępne są w odpowiedniej grupie (funkcje informacyjne) - zostały również opisane tzn. dostępna jest pomoc do ich używania.

Do początku strony Galeria formularzy Pokaż wiecej

FAKTURA VAT - makra w excelu

 aplikacja VBA Plik Excela wspomagający sporządzanie faktur VAT wraz z dostępem do rocznego rejestru faktur i możliwością wydruku duplikatu. Aplikacja pozwala na:
  - wybór kontrahenta z listy - uzupełnienie adresu i numeru NIP jest automatyczne,
  - automatyczna numeracja numerów faktur,
  - wybór daty wystawienia faktury z graficznego kalendarza,
  - automatyczne uzupełnienie daty terminu płatności,
  - automatyczne podliczanie wartości netto i brutto oraz wstawienie kwoty faktury słownie,
  - automatyczny wydruk oryginału i kopii,
  - na żądanie archiwizację faktury z możliwością przeglądu archiwum i wydruku duplikatów,
  - obsługę do 300 faktur rocznie,
  - sortowanie kontrahentów po nazwach bez uwzględnienia znaków cudzysłowu i apostrofu.
Praca z aplikacją polega na użyciu kolejno kontrolek z prawej strony arkusza faktury, wyborze nazwy kontrahenta z listy i wypełnieniu beżowych pól w treści faktury. Obliczenia kwot netto, brutto, numeracja, wstawienie kwoty słownie, wydruk dwóch egzemplarzy itp. następuje automatycznie.
Dla osób programujących: Zastosowano kontrolki ComboBox, ale wypełnienie adresów i numerów NIP kontrahentów uzyskano standardową funkcją Excela. Ciekawa jest procedura sortowania po nazwach bez uwzględnienia znaków cudzysłowów i apostrofów.

Do początku strony Galeria formularzy Pokaż wiecej

OKNA EWIDENCJA - programy w excelu

 'OKNA EWIDENCJA' Jeden z kilku programów tego typu. Ewidencja 13000 okien w 3000 lokali mieszkalnych. Program napisany ze względu na konieczność szybkiego dostępu do informacji dotyczących lokalu mieszkalnego (typy okien w lokalu ze wskazaniem działań dotyczących ich wymiany i czasu w jakim zostały podjęte) oraz konieczność bieżącego dostępu do informacji o stopniu wymiany okien w poszczególnych nieruchomościach/budynkach/wejściach z podziałem na typy okien i ze wskazaniem kosztów potrzebnych do wymiany wg aktualnych cen przetargowych. Całość w/w funkcji realizuje program obsługiwany za pomocą menu z czterema przyciskami (sic!). Umożliwia wydruk wszystkich danych - również w formie wykresów kołowych. Dla w/w zakresu danych opracowywanie dużych baz danych MS Access lub innych jest niepotrzebne - dobrze przemyślany program w Excelu realizuje wszystkie wymagane funkcje w sposób prosty w obsłudze i szybki. Jedna z częściej wykorzystywanych aplikacji.
Dla osób programujących: niemal wszystkie funkcje programu realizowane są w tabelach czystego Excel-a, formularze i wprowadzone menu mają za zadanie uprościć i ułatwić obsługę (tabela wyjściowa ma 30 kolumn x 3000 wierszy). Wprowadzono wydruk z arkuszy innych niż bieżący.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

OKNA KORESPONDENCJA - programy w excelu

 'OKNA KORESPONDENCJA' Jednostka administracyjna dla potrzeb której powstał ten program obejmuje blisko 3000 lokali mieszkalnych. Korespondencja związana z tzw. sprawami okiennymi obejmuje obsługę komisji kwalifikującej okna do wymiany z funduszu wspólnego nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji wniosków o zwrot ekwiwalentów za stolarkę wymienioną niezależnie od kwalifikacji. Ilość pism w ciągu roku jest zmienna, ale przeciętnie liczy kilkadziesiąt dokumentów różnej treści tygodniowo. Program automatyzuje prowadzenie korespondencji zwykłej tzn. pisma dotyczące terminów wizyt komisji kwalifikacyjnej, rejestracji wniosków, wypłaty ekwiwalentów (wskazuje się tylko adres i typy okien - program podlicza i wprowadza kwotę automatycznie - również słownie) oraz rejestrację i prowadzenie ewidencji wniosków o wypłatę ekwiwalentów z podziałem na siedem nieruchomości. Program na bieżąco podaje ilość wniosków złożonych oraz zrealizowanych, uwagi dotyczące każdego wniosku z możliwością wydruku jego tzw. wizytówki (zawierającej między innymi dane o dacie złożenia wniosku, ewentualnych uwagach, datach uzupełniania dokumentów, ewentualnej dacie realizacji, numerze na liście itd.). Program umożliwia wydruk zestawienia wniosków dotyczących poszczególnych nieruchomości.
Dla osób programujących: program umożliwia prowadzenie korespondencji opartej o kilkanaście różnych szablonów pism. Działania wpływające na zmianę danych możliwe są po pozytywnej weryfikacji hasła. Ciekawy jest algorytm wprowadzania nowego wniosku na listę - program kolejno musi rozpoznać właściwą nieruchomość, sprawdzić czy wnioski z danego adresu były złożone i czy nastąpiła ich realizacja (do czasu realizacji wniosku każde następne podanie traktowane jest jako uzupełnienie poprzedniego), sprawdzić pierwszy wolny numer wniosku, ilość zrealizowanych w nieruchomości oraz powyższe dane wstawić do szablonu z żądaniem określenia ewentualnych brakujących dokumentów. Jest to najszybciej napisany program autora strony (dziewięć bardzo dłuuuugich dni). Bez programu prowadzenie korespondencji w takiej ilości byłoby bardzo utrudnione. Ilość błędów w ewidencji wniosków pozostawałaby na poziomie trudnym do zaakceptowania.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

REJESTR WODOMIERZY - programy w excelu

 'REJESTR WODOMIERZY' Jednostka administracyjna dla potrzeb której powstał ten program obejmuje blisko 3000 lokali mieszkalnych wyposażonych w 10500 wodomierzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres legalizacji/wymiany wodomierza to pięć lat. Dział techniczny administracji wymienia około 2000 wodomierzy rocznie. Ponieważ wymiana nie odbywa się adresami istnieje konieczność prowadzenia tego typu ewidencji. Dla każdego lokalu mieszkalnego program podaje numery, roczniki wodomierzy, daty montażu i ewentualne uwagi z podziałem na miejsce zamontowania (kuchnia, łazienka) oraz typ (ciepła lub zimna woda). Dla wskazanych adresów drukowana jest karta raportu demontażu/montażu wodomierzy. Dla wskazanych budynków/wejść program drukuje zestawienie wodomierzy starszych niż wskazany rok. Dla nieruchomości i wskazanych przedziałów czasowych program podaje ilość wodomierzy do wymiany z podziałem na wodę ciepłą i zimną tzn. na bieżąco można kontrolować ilość montowanych corocznie wodomierzy we wskazanej przepisami perspektywie pięciu lat. Całość funkcji programu obsługiwana z czteroprzyciskowego menu. Pełna kontrola nad ewidencją wodomierzy osiedla zabiera w porywach kilkanaście minut dziennie.
Dla osób programujących: formularze wprowadzania danych napisane w oparciu o formanty Label i Textbox z odpowiednim sterowaniem ich zawartością (odpowiednio Caption i Value) i widocznością (wartość logiczna Visible). Sortowanie oparte o standardowe działania na zbiorach MS Excel.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

BAZA TELEADRESOWA - programy w excelu

 'BAZA TELEADRESOWA' Program napisany ze względu na potrzebę szybkiego kontaktu (np. w razie awarii) z użytkownikiem lokalu mieszkalnego/użytkowego. Pozwala prowadzić ewidencję teleadresową lokali (do czterech numerów telefonów, ewentualny adres korespondencyjny oraz e-mail). Pozwala również wyszukiwać dane po frazie z imienia lub nazwiska (np. użytkownik programu nie pamięta dokładnie adresu mieszkańca). Dla uzupełnienia aplikacja pozwala na szybki wydruk kopert oraz potwierdzeń odbioru korespondencji indywidualnych i zbiorowych. Program przystosowany do pracy wielostanowiskowej w trybie pliku udostępnionego. Jedna z częściej wykorzystywanych aplikacji.
Dla osób programujących: dostępność formantów na formularzach uzależniona od wartości wyszukiwanej - dla niektórych adresów część formantów zablokowana (wartość logiczna Enabled) np. przy braku adresu korespondencyjnego zablokowane przyciski z wydrukiem kopert dla tego adresu itp. Ciekawie zrealizowana funkcja wyszukiwania adresów po frazie z imienia lub nazwiska.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

WYKUP GRUNTÓW - programy w excelu

 'WYKUP GRUNTÓW' Sprzedaż mieszkania spółdzielczego lub utworzenie odrębnej własności związane jest z koniecznością wykupu gruntów tj. uiszczenia jednorazowo opłaty stanowiącej wartość udziału cząstkowego danego lokalu w gruncie (w normalnym trybie opłata regulowana jest w miesięcznych ratach). Dla obliczenia wartości wykupu gruntów dla lokalu potrzebny jest jego metraż i wysokość rat miesięcznych do końca okresu spłaty. Program na podstawie podanego adresu i miesiąca oblicza zadaną wartość, pozwalając na wydruk zaświadczenia (w przypadku w którym zaświadczenie zostało wydane wcześniej, użytkownik programu jest o tym automatycznie informowany). Program przy uruchomieniu sprawdza datę i w przypadku w którym w ramach danej nieruchomości ma nastąpić zmiana stawki wyświetla komunikat (codziennie na trzydzieści dni przed upływem terminu). Aplikacja pozwala na wydruk zestawienia adresów i kwot już wpłaconych z podziałem na nieruchomości. Przystosowana do pracy w sieci w trybie pliku udostępnionego. Pisana z założeniem maksymalnego uproszczenia obsługi (menu główne ma dwa przyciski + trzeci końca pracy).
Dla osób programujących: mnożenia wartości księgowych ze względu na przyjęte zaokrąglenia nie jest równoważne z mnożeniem ściśle matematycznym - zostało to uwzględnione w algorytmie programu. Poza tym zastosowano konwersję TextBox.Value ze standardowego formatu tekstowego na format walutowy z zaokrągleniem - pozwala to w prosty sposób wprowadzać przecinek zamiast kropki w zapisie dziesiętnym liczb.

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

OKNA WYKONAWSTWO - programy w excelu

 'OKNA WYKONAWSTWO' Jednostka administracyjna dla potrzeb której powstał ten program montuje rocznie około 500 sztuk okien na wskazanych w protokołach kwalifikacji lokalach mieszkalnych w siedmiu różnych nieruchomościach. Program pozwala wprowadzać dane dotyczące montażu okien tj. adres lokalu, ilości i typy zamontowanych okien. Automatycznie sprawdza czy dany lokal jest na liście (i czy zgadzają sie ilości i typy zamontowanych okien) oraz rozbija wartość faktury na poszczególne nieruchomości z wydrukiem odpowiednich zestawień dla księgowości i dla odbioru. Program pozwala na bieżąco kontrolować ilości i typy zamontowanych okien w poszczególnych nieruchomościach podając wyniki w wartościach bezwzględnych i procentowo w stosunku do ilości objętej umową. Na bieżąco dostępne są również zestawienia sumujące. Program pozwala kontrolować koszty związane z wypłatą ekwiwalentów okiennych poza kwalifikacją. (Generalnie: program kończący trylogię programów okiennych osiedla :-)
Dla osób programujących: W aplikacji zastosowano programowane tabele przestawne ilości i wartości okien oraz specyficzne sposoby wydruku zestawień. Załącznikiem programu jest niewielki plik do sporządzania zestawień aktualnych komisji - zastosowano w nim uzupełnianie standardowego menu Excel-a (dla wersji starszych niż 2007) lub dodawanie nowego paska menu (wersja 2007 i nowsze).

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

WINDYKACJA KORESPONDENCJA - programy w excelu

 'WINDYKACJA KORESPONDENCJA' Program napisany dla potrzeb prowadzenia stałej korespondencji dotyczącej zadłużenia lokali mieszkalnych. Po wprowadzeniu wartości salda program automatycznie w zależności od zdefiniowanej granicy drukuje pisma dotyczące ewentualnej niedopłaty/zadłużenia wraz z zestawieniem tabelarycznym, korzystając z wewnętrznej bazy nazwisk. Umożliwia podgląd danych dotyczących statusu mieszkańca (wykluczony, właściciel mieszkania, ale nie członek spółdzielni itp.), ewentualnego dodatku mieszkaniowego, adresu korespondencyjnego, stałego zlecenia bankowego itp. Opcjonalnie umożliwia uzupełnienie korespondencji o podstawę niedopłaty (np. rozliczenie wody lub c.o. itp.).

Do początku strony Galeria formularzy Prezentacja wideo Pokaż wiecej

© 2009-2012 G. Koralewski